Om Oss

Magne Sandboe er eier av tannlegekontoret og er en av tannlegene som jobber her daglig. Han er 3. generasjons tannlege hvorpå 2 av dem har drevet på denne adresse i Asker, hans farfar drev tannlegekontor i Oslo.

Tannlegene Tore Sandboe og Randi Davanger etablerte dette kontoret i Asker i 1956. Dette er således Askers eldste tannlegekontor i kontinuerlig drift.
Magne Sandboes erfaring stammer fra engasjement i nord Norge som militærtannlege og offentlig ansatt med videre privat praksisdrift i Oslo inntil han startet på dette kontor i 1996.

Vi har i alle år satt fokus på topp moderne utstyr og behandlingsprinsipper, men uten å bruke våre pasienter som forskningsobjekter og prøvekaniner.

Vi bruker mest mulig digitale og moderne hjelpemidler i praksisens journal og timebokføring.

Innkallinger og timeavtaler sendes ut med sms og etter hvert også via epost i tillegg til postkort.
Vi har ambisjoner om å utvide staben og er derfor mottagelige for nye pasienter.

I dag er vi 2 tannleger, 1 tannpleier og 1 sekretær (Monica, som også er en erfaren sykepleier).  Vi driver effektivt og rasjonelt som også gjenspeiles i våre priser.

Magne Sandboe

Magne Sandboe

TANNLEGE | MNTF
Uteksaminert odontolgisk fakultet i Oslo i 1992
Endre Røslie

Endre Røslie

TANNLEGE | MNTF
Uteksaminert odontolgisk fakultet i Oslo i 1997
Line Simonsen

Line Simonsen

TANNPLEIER
Uteksaminert Tannpleierskolen / odontologisk fakultet i Oslo i 1993
Arita Rusta

Arita Rusta

TANNHELSE SEKRETÆR
Klinikk administrator og hygiene ansvarlig.

Kontakt Oss Idag

Åpningstider

Hverdager: 07:45 - 15:45
Tirsdsdager: 07:45 - 16:30

Akutthjelp

Kan også etter nærmere avtale
før og etter åpningstid! Ta kontakt!

Besøksadresse

Sandboe Tannlegesenter AS
Strøket 5 - 1383 Asker

Kontakt Oss

Email: post@tannlege.as
Telefon: 66 78 10 20

Demo